Ryszard Nowakowski
Wrocław
 

Witam w mojej niezależnej witrynie
nie związanej z żadnymi układami

 

 

Witryna działa od roku 2004
Poważne problemy traktuje poważnie

Co z Tobą POLSKO

Moją witrynę poświęcam
uzdrowieniu
chorej edukacji

Matura 2018 (opinia)
Ryszard NOWAKOWSKI
ELEMENTY MATEMATYKI WYŻSZEJ
Do samodzielnych studiów

Kup i czytaj
Będziesz inżynierem a nie papierkiem dyplomu
Wydawnictwo 
ALEF


ALEF zagrożone
Bezdroża kształcenia wyższego
Dlaczego oni tak Pana nienawidzą? No właśnie
STUDIA
Książki, które polecam
Radzę Ci   


   GŁOSY z POCZTY     
 
Moje wojny o edukację
i kształcenie politechniczne
 
             
           Będąc już na emeryturze otrzymawszy zlecenie na wykłady w Politechnice Wrocławskiej  zderzyłem się z mocno niepokojącym zjawiskiem powszechnego głębokiego upadku przygoto-  wania z matematyki młodzieży podejmującej studia politechniczne.  Rozumiałem, że powszechne w Polsce, nagłe umasowienie studiów wyższych, zarządzone u progu suwerenności (1990 r.) musiało się odbić na poziomie przygotowania w populacji. 
 
...            Osobną sprawą jest samo – nie przemyślane należycie – owo zarządzenie, ale to w tej chwili pomijam. ...
...            Braki w wiedzy i umiejętnościach matematycznych studentów wskazywały wyraźnie na związek upadku ze znaną mi z lat 60. reformą oświaty skupioną na zbliżeniu matematyki do ogólnych panujących na zachodzie trendów naukowych. A dotknęła nawet klas początkowych. Byłem wtedy redaktorem ds. dydaktycznych w Matematyce, czasopiśmie dla nauczycieli. Czasopismo jako organ Ministerstwa Oświaty było obowiązane pilotować reformę (choć redakcja była jej przeciwna). Zbyt górnolotna reforma poniosła fiasko od samych podstaw,  arytmetyki, ale nikt nie tylko nie pomyślał o wycofaniu się z niej, ale wprost przeciwnie – podjęto „udoskonalanie” jej. Tym doskonaleniem było kolejno wprowadzenie zerówki (1976 r., złamanie arytmetyki), usunięcie na ćwierć wieku matematyki z matury (1984 r., przywróconej po 27 latach w 2011 r. po pełnym zniszczeniu samego procesu nauczania) a cichaczem (wraz ze  śmiercią autora) – usunięcie Elementarzy Falskiego dla „nowoczesnych” metod nauczania czytania i pisania. Dziś 400 str. liczący Nasz Elementarz M. Lorek, wtłaczany do głów maluchów (wobec 78 str. genialnego Falskiego, z którego sam się uczyłem). ...
...            Podjąłem kroki dla powstrzymania upadku wyższego kształcenia matematycznego. Zacząłem pisać podręczniki matematyki wyższej. Udało mi się znaleźć mądrych sponsorów i w roku 1998 otwarłem własne autorskie wydawnictwo ALEF. Sięgając po te książki młodzież po „maglu” szkolnym  odżywała. Koteria matematyczna w Uczelni nie dopuściła jednak ich do użytku; z moich książek korzystali nieliczni. ...
...            Niepokoił mnie jednak nadal stan edukacji (jak w patriotycznym zrywie suwerenności nazwano od 1990 r. oświatę). Utrzymując źródła upadku osadzono edukację na tzw. Podstawie Programowej (1992 r.). Reglamentowano nią treści nauczania i wymagania, sądząc, że prawne ich umocowanie wymusi efekty. Słabe po sześciu latach wyniki uznano za opieszałość szkół i uczniów, a nie zasadniczy błąd koncepcji. ...
...            Mirosław Handke uważając, że winę ponoszą nauczyciele i szkoły, w swej reformie z r. 1998 wprowadził czynnik dyscyplinujący w postaci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), po raz pierwszy udoskonalił Podstawę, w której widział przyczynę słabości; dodatkowo uwolnił rynek wydawniczy edukacji. Rynek miał konkurencją udoskonalić podręczniki. Jednak dyscyplinowanie szkół i uczniów nie dało efektów, a wolny rynek zalał szkoły tandetą. Motorem rynku jest bowiem zysk a nie jakość obcej mu edukacji. Jakość została zastąpiona masą oferowanych pomocy; wzmogła jedynie popyt i zyski, ale przygniotła nauczanie. Do jednego przedmiotu oferowano nawet do 8 pozycji, drukowanych lub tzw. e-pomocy.  ...
...            Rozpoczął się od tego czasu stały już proceder nieustającego „doskonalenia” Podstawy Programowej i dociskanie egzekwowania.
           CKE z pierwotnego kontrolowania samej matury zeszło stopniowo do najniższego etapu nauczania, przygniatając je. Samą centralną kontrolę uzupełniono i-padową e-obrożą (dziś smartfonach) nałożoną na każdego ucznia a „e-kartoteką” na nauczycieli i szkoły. To utrwalanie w i-padach osiągnięć (i wpadek) miało służyć przyszłemu pracodawcy, czyli do końca życia zostać
„legitymacją”  lub nieusuwalną skazą.
...
...            Do „naprawiania” edukacji zabrały się organa UE (w tzw. Procesach Bolońskich) i ONZ (w konsorcjach OECD: PISA, PIRLS, TIMMS i całej ich dolarowej plejady). Bo zjawisko upadku edukacji jest powszechne, przynajmniej na  zachodzie. Nie jest to przypadkowe, gdyż polska reforma lat 60 ub.w. inspirowania zachodnimi ideami była dla zachodu poligonem doświadczalnym. Przeniesiona z poligonu na zachód dała takie same, a może gorsze rezultaty (w listopadzie 2011 r. minister edukacji W. Brytanii, Michael Gove uznał nawet polską edukację „za hit eksportowy). ...
...            Zarówno u nas, jak na zachodzie do urządzania edukacji biorą się wypaleni naukowcy, którzy w edukacji, nie mając żadnego bezpośredniego kontaktu z nauczaniem, szukają zastępczych karier. Nie znam nazwisk zachodnich, ale znam polskie. Zresztą łatwo na nie trafić, to ci co się grzebią w doskonaleniu Podstawy (poza kadrą IBE, ORE i innych przybudówek MEN), czy w tworzeniu  pseudo naukowych metod kontrolowania (CKE). Bo wszyscy oni są specami od kontrolowania, ale nikt nie zamierza parać się nauczaniem w szkole (metodą nauczania jest teraz sprawdzanie, zapanowała technologia testów, na zagraconej Podstawie Programowej i równie zagraconych podręcznikach). ...
...            Dyrektorzy szkół są w sierpniu i na początku każdego roku szkolnego wzywani niemal codziennie na konferencje, służące przekazywaniu odgórnych dyrektyw. Dyrektorzy przenoszą je do swych szkół. ...
...            W 2011 r. próbowałem dla ożywienia myśli pedagogicznej nauczycieli liceum utworzyć Społeczne wrocławskie seminarium edukacyjne. Udało się odbyć dwa pracowite spotkania, ale gdy próbowałem przekształcić je w coś trwalszego, stowarzyszenie, nauczyciele się wystraszyli; trzeba było podać swe nazwiska. To powszechna atmosfera w edukacji. ...
...            Od 2007 r. prowadziłem regularną „wojnę” z premierem Tuskiem. W ciągu jego dwóch kadencji  bombardowałem go pismami z uprzejmą prośbą o „dziesięć minut” rozmowy o  edukacji; próśb odbijanych  przez Kancelarię. W pismach mogłem tylko ogólnikowo ukazać upadek edukacji. Udało mi się jednak dwukrotnie przebić barierę Kancelarii; odesłano moje pismo do MEN, co tam wywołało panikę. Nie mogło to przynieść żadnego pozytywnego skutku, bo MEN od czasu ministrowania Katarzyny Hall i jej następczyń było głównym siedliskiem destrukcji; pozostało nim w groźniejszej innej opcji do dziś. I nie zanosi się na otrzeźwienie.
           PiS w lipcu 2014 r. (6.07) złożył w Sejmie wniosek o odwołanie rządu, uzasadniając m.in. katastrofą edukacji. o czym Kaczyński miał zielone pojęcie. Tusk go łatwo zmył „świetnymi wynikami polskich dzieci w badaniach międzynarodowych”. Dwa moje pisma oświetlające owe rzekomo świetne wyniki
międzynarodowe polskich dzieci przebiły ponownie barierę Kancelarii i dotarły wprost do D. Tuska. Wywołały jednak skutek odwrotny od zamierzonego; zamiast rozmowy nagłe paniczne wcześniejsze odejście z premierostwa, bez  wyjaśnień. pozorowane po miesiącu rozmowami z Rampeyem (szefem UE) i rzekomymi żądaniami Jaceniuka (premiera Ukrainy), sprawy ani nowe, ani nagłe (premierostwo zwalone nagle na E. Kopacz). 
...
...

           Moja wojna o edukację utknęła na czas powrotu odpowiedzialnego rządu.

...
...

           Upadanie oświaty-edukacji opisałem w dwóch publikacjach Dokąd zmierzasz edukacjo (ALEF 2005) oraz w O edukacje wyzwoloną. Rzecz o upadku edukacji i rabowaniu dzieciństwa (ALEF 2012). Ta druga obejmuje już szaleństwo uruchomione reformą K. Hall.  (Słowo „wyzwolona” to nie geje i lesbijki, ale uwolnienie od zachodnich niszczących dyrektyw narzucanych edukacji (i kształceniu wyższemu).

...
...            Równoległą wojnę prowadzę niemal od 1990 r. w zakresie naprawy kształcenia wyższego, politechnicznego. W formie ostrej od stworzenia w 2004 r. tej witryny.  Politechniki są bowiem ważnymi ośrodkami nauki. Są tymi jedynymi instytucjami, od których zależy rozwój materialny kraju.
          Na razie
wobec ogromnego zniszczenia etosu naukowców (bo już nie uczonych” ) wojnę również przegrywaną.
...
...

(Na wszystko, co tu napisałem i na wszystkie moje poczynania mam dokumenty. Kiedyś je ujawnię).

...

 

...

dr Ryszard Nowakowski               
(matematyk, emeryt)                 

...

 

... ... ...